Not connected
EN

HomeAnsök om din ATA-Carnet här!

Information

NYTT KONTO
Gå till fliken "account order" och fyll i alla uppgifter.
Avtalet kommer sedan automatiskt till din mejl och ska efter komplettering (sida 1, 11, 12), skrivas under av firmatecknare och returneras via mejl till info@handelskammarenjonkoping.se.

OM DU ANSÖKER SOM OMBUD
Vänligen notera att även kunden du ansöker åt behöver ha ett användarkonto i eata.se. När både du och kunden har sina konton på plats, kontakta oss så att vi kan koppla ihop era konton.

HANDLÄGGNINGSTID
Din Carnet beräknas vara färdig 24 timmar efter ansökan, i annat fall kontaktar vi dig. Behöver du din carnet snabbare utgår en il-avgift. Begär du il-behandling så uppger du det i vid ansökan i meddelanderutan (4.), samt den tid du önskar att Carneten ska vara klar. Andra handläggningstider kan gälla vid/runt röda dagar.

Login
Username
 
Password